Malmô Opera och Musiktheater
2003


Director: Stein Winge
Costumes: Ingeborg Bernerth
Lighting: Franck Evin
Conductor: Alexander Vedernikov